[1]
“Nr. 05 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i Maj måned”, hr, bd. 1, jan. 1965.