[1]
“Nr. 01 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i Januar måned”, hr, bd. 1, jan. 1965.