[1]
“Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1924”, hr, bd. 1, jan. 1924.