[1]
“Nr. 12 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i December Maaned”, hr, bd. 1, jan. 1904.