[1]
“Nr. 05 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i Maj Maaned”, hr, bd. 1, jan. 1904.