[1]
“Nr. 04 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i April Maaned”, hr, bd. 1, jan. 1904.