[1]
“Nr. 03 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i Marts Maaned”, hr, bd. 1, jan. 1904.