[1]
“Nr. 02 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i Februar Maaned”, hr, bd. 1, jan. 1904.