[1]
“Nr. 09 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i September Maaned”, hr, bd. 1, jan. 1898.