[1]
“Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1898”, hr, bd. 1, jan. 1898.