“Nr. 11 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i November Maaned” (1891) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77985 (Set: 2april2020).