“Nr. 08 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i August Maaned” (1891) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77970 (Set: 4juni2020).