“Nr. 03 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i Marts måned” (1986) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77883 (Set: 4 juli 2022).