“Nr. 12 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i December måned” (1978) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77849 (Set: 24januar2020).