“Nr. 06 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i Juni måned” (1978) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77817 (Set: 30oktober2020).