“Nr. 08 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i August måned” (1978) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77805 (Set: 26februar2020).