“Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1978” (1978) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77797 (Set: 31oktober2020).