“Nr. 09 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i September måned” (1965) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77689 (Set: 15juli2020).