“Nr. 08 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i August måned” (1965) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77687 (Set: 11august2020).