“Nr. 04 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i April måned” (1965) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77669 (Set: 15juli2020).