“Nr. 01 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i Januar måned” (1965) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77651 (Set: 19september2020).