“Nr. 10 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Oktober Maaned” (1924) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77238 (Set: 22september2020).