“Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1924” (1924) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77227 (Set: 26september2020).