“Nr. 12 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i December Maaned” (1904) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77104 (Set: 20september2019).