“Nr. 09 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i September Maaned” (1904) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77094 (Set: 26januar2020).