“Nr. 05 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i Maj Maaned” (1904) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77077 (Set: 26januar2020).