“Nr. 04 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i April Maaned” (1904) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77072 (Set: 26januar2020).