“Nr. 02 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i Februar Maaned” (1904) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77060 (Set: 24februar2020).