“Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1904” (1904) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77059 (Set: 26januar2020).