“Nr. 01 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i Januar Maaned” (1904) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77053 (Set: 29september2020).