“Nr. 09 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i September Maaned” (1898) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77036 (Set: 20september2020).