“Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1898” (1898) Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/76988 (Set: 20september2020).