“Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1978”. 1978. Samling Af Anmeldelser Til Handelsregistrene 1 (januar). https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77797.