“Nr. 10 - Anmeldelser, Bekendtgjorte I Statstidende I Oktober Maaned”. 1924. Samling Af Anmeldelser Til Handelsregistrene 1 (januar). https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77238.