“Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1924”. 1924. Samling Af Anmeldelser Til Handelsregistrene 1 (januar). https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77227.