Nr. 11 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i November Maaned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1891.