Nr. 01 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i Januar Maaned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1891.