Nr. 08 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i August Maaned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1891.