Nr. 12 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i December måned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1978.