Nr. 11 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i November måned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1978.