Nr. 06 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i Juni måned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1978.