Nr. 05 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i Maj måned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1965.