Nr. 10 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Oktober Maaned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1924.