Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1924. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1924.