Nr. 12 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i December Maaned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1904.