Nr. 04 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i April Maaned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1904.