Nr. 03 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i Marts Maaned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1904.