Nr. 02 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i Februar Maaned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1904.