Nr. 09 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i September Maaned. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1898.