Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1898. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, v. 1, 1 jan. 1898.